Font Size

SCREEN

Profile

Cpanel

สุขศึกษาประชาสัมพันธุ์

IMAGE โรคเมอร์ส (MERS)
  MERS-CoV หรือ Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus... (321 ครั้ง)
IMAGE ไข้ซิกา
  ไข้ซิกา (Zika Fever)โรคไข้ซิกา (Zika... (410 ครั้ง)

ติดต่อราชการ

IMAGE ออกหน่วยพอสว.
  ตรวจหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (20 ครั้ง)
IMAGE ยินดีต้อนรับท่านสาธารณสุขอำเภอเขาวง
ยินดีต้อนรับท่านจักราวุฒิ... (220 ครั้ง)

IMAGE หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
30 บาทรักษาทุกโรค หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) หมายถึง... (368 ครั้ง)
IMAGE ข้าราชการ และอปท.
  ข้าราชการเบิกตรง และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ... (393 ครั้ง)
IMAGE ผู้ประสบภัยจากรถ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ (พ.ร.บ.)  หมายถึง... (315 ครั้ง)
IMAGE ประกันสังคม
สิทธิประกันสังคม  สิทธิในการรักษาพยาบาล ประกันสังคม หมายถึง... (391 ครั้ง)

บริการด้านสาธารณสุข

  • บริการสำหรับผู้ประกอบการ
  • บริการสำหรับประชาชนทั่วไป
  • ร้องเรียนปัญหาด้านสาธารณสุข

การเดินทาง

  • แผนผังอาคารสถานที่
  • เบอร์โทรศัพท์ภายใน

 แผนที่เดินทาง 

ติดต่อสอบถาม

  • คำถามที่พบบ่อย

  

คปสอ.เขาวง

โรงพยาบาลเขาวง  ต.คุ้มเก่า

อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160  

โทร.043-859059